Jak spravovat účet

Po zaregistrování a přihlášení vidíte vpravo nahoře svoji emailovou adresu. Kliknutím na emailovou adresu se Vám zobrazí Vaše osobní menu, ve kterém můžete spravovat svůj účet.

Nákup předplatného

Zadat můžete typ požadovaného předplatného, jazyk resp. jazyky a období.

Zkontrolujte si údaje zadané pro vystavení daňového dokladu před potvrzením objednávky. Po potvrzení objednávky a vytvoření daňového dokladu již není možné tyto údaje měnit.

Nakoupené předplatné bude připsáno na účet po úspěšném provedení platby.

Přehled předplatného

Zobrazí se Vám typ předplatného a jeho platnost.

Dále je seznam objednávek a faktur. Objednávku i fakturu si můžete po kliknutí na její číslo otevřít a vytisknout.

Zprávy

Někdy Vám posílame zprávy (např. upozornění na nové programy...), které se Vám zobrazí po přihlášení na hlavní stránce. Zde si můžete prohlédnout historii těchto zpráv.

Změň osobní údaje

Můžete zobrazit a změnit Vaše osobní a fakturační údaje.

V případě, že v údajích vyplníte i položku IČO DPH platné v EU, název firmy a země se Vám doplní automaticky z evropské databáze daňových identifikačních čísel.

Vymaž osobní údaje

Můžete vymazat z databáze všechny osobní a firemní údaje (mino emailové adresy a hesla).

Připojení uživatelů

Připojení k účtu při ptredplatnom MULTI-n dovoluje, aby více uživatelé čerpali předplatné z jednoho účtu.

Připojení můžete zřídit připojením uživatele (uživatel se připojuje k Vašemu účtu) nebo požádáním uživatele o povolení připojení (připojujete se k jinému účtu).

K jednomu účtu může být připojeno více uživatelů a jeden uživatel může být připojen k několika účtům. Pokud je uživatel připojen k několika účtům (to znamená, že od více účtů má povolení k připojení) musí si vybrat, které připojení je aktivní. Číslo v předplatném MULTI vyjadřuje, kolik uživatelů může být k účtu připojených, včetně držitele účtu.

Zřízení připojení uživatele

V tabulce pod položkou "Povolit další připojení" vyplňte emailovou adresu uživatele, kterému chcete povolit připojení. Uživatel je o povolení informován zprávou, avšak aby reálně začal připojení využívat, musí si ho aktivovať (ve stejném menu).

Požádání o povolení připojení

V tomto případě je třeba do položky "Poslat žádost o připojení k účtu" vyplnit emailovou adresu účtu, ke kterému se chcete připojit. Adresovaný uživatel dostane zprávu o žádosti o připojení a může ji potvrdit nebo zamítnout. O výsledku žádosti dostane žadatel zprávu.

Odhlásit

Budete odhlášeni z nášeho serveru. Pro další používání našich programů se musíte opět přihlásit.

O projektu
Jak začít? (jak se zaregistrovatpro vyzkoušení programů)
Jak programy používat? (stručný popis, jak se orientovat v programech a používat je)
Všeobecné obchodní podmínky
Doporučení pro prohlížeče