Všeobecné obchodní podmínky

Společnost EMITplus s.r.o., Colnícka 908/1E, 851 10 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 7413/B, IČO: 31377149, IČ DPH: SK2020353643, (dále jen EMITplus nebo Poskytovatel) poskytuje možnost používat programy na nácvik a terapii komunikačných dovedností na stránce (dále jen Programy) fyzickým i právnickým osobám (dále jen Uživatel) za následujících podmínek:

 1. Pracovat s programy může jen registrovaný Uživatel. Pro registraci je třeba zadat platnou emailovou adresu a heslo pro přihlášení. Registrace se dokončí úspěšně, pokud Uživatel

  1. potvrdí vyplněný registrační formulář;
  2. dostane potvrzovací email na emailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři;
  3. otevře webovou stránku, jejíž link dostal v potvrzovacím emailu.
 2. Programy jsou poskytované "tak, jak jsou Uživateli zpřístupněné" a není možné reklamovat jejich funkčnost. Má se za to, že dny pro bezplatné používání, poskytnuté Uživateli při registraci jsou dostatečné, aby se Uživatel seznámil s funkčností programů bez vynaložení jakýchkoliv nákladů.

 3. Uživatel není oprávněn zasahovat do programů, analyzovat a kopírovat kód programů a údaje, nebo používat programy, nebo údaje k jinému účelu, než je použtí na stránkach.

 4. Uživatel získá oprávnění k používání programů:

  • po registraci - Uživatel po úspěšné registraci dostane bezplatně 3 dny na vyzkoušení programů;
  • zakoupením předplatného – podle preferovaného způsobu používání si Uživatel vybere typ předplatného a může si ho předplatit na 3, 6, 9, nebo 12 měsíců.
 5. Zakoupení předplatného je možné na stránce “Nákup předplatného” v menu Uživatele. Uživatel si nastaví:

  • typ předplatného - BASIC, PROFI nebo MULTI, pro MULTI i maximální počet připojených uživatelů - 3, 5, 10, 20, 30 nebo 50;
  • období - 3, 6, 9 nebo 12 měsíců;
  • jazyk, resp. jazyky aplikací.
 6. Předplatné je možné uhradit následujícími způsoby (ne všechy způsoby jsou dostupné ve všech zemích):

  • platebními kartami Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Discover, DinersClub - ve smyslu podmínek stanovených subjekty, které jednotlivé karty vydaly;
  • PayPal;
  • online internetovým převodem z účtu v Tatrabance a.s. (služba TatraPay)
  • online internetovým převodem z bank ve Slovenské republice: Všeobecná úverová banka, Unicredit Bank SK, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, Poštová Banka, ČSOB SK, Sberbank Slovensko (poskytovateľ GoPay)
  • online internetovým převodem z bank v České republice: Česká spořitelna, Komerční Banka, Raiffeisenbank, mBank, FIO Banka, ČSOB, ERA (poskytovatel GoPay)
  • bankovním převodem na účet EMITplus sro. IBAN: SK7911000000002626310069, SWIFT (BIC): TATRSKBX.
 7. Uživatel potvrzením a odesláním objednávky potvrzuje, že si prečetl tyto Všeobecné obchodní podmínky a souhlasí se všemi jejich ustanoveními.

 8. Uživatel - fyzická osoba potvrzením a odesláním objednávky výslovně dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa) výhradně pro účely fakturace.

 9. EMITplus se zavazuje chránit poskytnuté osobní údaje ve smyslu ustanovení § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů.

 10. Předplatné bude připsané na Uživatelův účet po úspěšném potvrzení transakce bankou. Pokud nebude předplatné připsané na Uživatelův účet v přiměřeném čase, je nutné kontaktovat podporu Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře.

 11. O zrušení nákupu předplatného a vrácení peněz je možné požádat do 14 dní od nákupu, avšak jen v případě, že nezačalo období, na které byla úhrada uskutečněna (např. v případě prodloužení předplatného) Vrácená částka může být snížená o poplatky (banky resp. firmy zprostředkovávající platby) spojené s převodem peněz při nákupu předplatného a při vrácení peněz na účet Uživatele.

 12. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11.11.2016