Ako spravovať účet

Po zaregistrovaní a prihlásení vidíte vpravo hore svoju emailovú adresu. Kliknutím na emailovú adresu sa Vám zobrazí Vaše osobné menu, cez ktoré môžete spravovať svoj účet.

Nákup predplatného

Zadať môžete typ požadovaního predplatného, jazyk resp. jazyky a obdobie.

Skontrolujte si údaje zadané pre vystavenie daňového dokladu pred potvrdením objednávky. Po potvrdení objednávky a vytvorení daňového dokladu tieto údaje už nie je možné meniť.

Nakúpené predplatné bude pripísané na účet po úspešnom vykonaní platby.

Prehľad predplatného

Zobrazí sa Vám typ predplatného a jeho platnosť.

Ďalej je zoznam objednávok a faktúr. Objednávku aj faktúru si môžete po kliknutí na jej číslo otvoriť a vytlačiť.

Správy

Niekedy Vám posielame správy (napr. upozornenie na nové programy...), ktoré sa Vám zobrazia po prihlásení na hlavnej stránke. Tu si môžete pozrieť históriu týchto správ.

Zmeň osobné údaje

Môžete odpamätať a zmeniť Vaše osobné a fakturačné údaje.

V prípade, že v údajoch vyplníte aj položku IČ DPH platné pre EÚ, názov firmy a krajina sa Vám doplní automaticky z európskej databázy daňových identifikačných čísiel.

Vymaž osobné údaje

Môžete vymazať z databázy všetky osobné a firemné údaje (okrem emailovej adresy a hesla).

Pripojenia používateľov

Pripojenie k účtu pri ptredplatnom MULTI-n dovoľuje, aby viacerí používatelia čerpali predplatné z jedného účtu.

Pripojenie môžete zriadiť pripojením používateľa (používateľ sa pripája k Vášmu účtu) alebo požiadaním používateľa o povolenie pripojenia (pripájate sa k inému účtu).

K jednému účtu môže byť pripojených viac používateľov a jeden používateľ môže byť pripojený k viacerým účtom. Ak je používateľ pripojený k viacerým účtom (to znamená, že od viacerých účtov má povolenie na pripojenie) musí si vybrať, ktoré pripojenie je aktívne. Číslo v predplatnom MULTI vyjadruje, koľko užívateľov môže byť k účtu pripojených, vrátane vlastníka účtu.

Zriadenie pripojenia používateľa

V tabuľke pod položkou "Povoliť ďalšie pripojenie" vyplňte emailovú adresu používateľa, ktorému chcete povoliť pripojenie. Používateľ je o povolení informovaný správou, avšak aby reálne začal pripojenie využívať, musí si ho aktivovať (v rovnakom menu).

Požiadanie o povolenie pripojenia

V tomto prípade treba do položky "Poslať žiadosť o pripojenie k účtu" vyplniť emailovú adresu účtu, ku ktorému sa chcete pripojiť. Adresovaný používateľ dostane správu o žiadosti na pripojenie a môže ju potvrdiť alebo zamietnuť. O výsledku žiadosti dostane žiadateľ správu.

Odhlásiť

Budete odhlásení z nášho servera. Pre ďalšie používanie našich programov sa musíte opätovne prihlásiť.

O projekte
Ako začať? (ako sa zaregistrovať, aby ste programy mohli vyskúšať)
Ako programy používať? (stručný popis, ako sa orientovať v programoch a používať ich)
Všeobecné obchodné podmienky
Doporučenia pre prehliadače