Ako programy používať

Predovšetkým, aby ste mohli programy používať, musíte byť zaregistrovaný a prihlásený (pozri: Ako začať). V opačnom prípade môžete síce pozerať kategórie programov, avšak pri spustení programu sa Vám zobrazí len dokument "O projekte".

Programy sú organizované v kategóriách, podkategóriách (atď.). Na najvyššiu úroveň kategórií sa dostanete kedykoľvek stlačením loga Fono3 v ľavom hornom rohu obrazovky.

Cez kategórie sa preklikáte k programom. Programy sú rozlíšené farbou do troch úrovní:
* zelená kategória sú programy, s ktorými môžete vy (alebo osoba, ktorá má cvičiť) cvičiť samostatne
* modrá kategória sú programy, ktoré vyžadujú asistenciu inej (nie nevyhnutne kvalifikovanej) osoby (rodič, učiteľ, kamarát...)
* oranžová kategória sú programy, ktoré vyžadujú spoluprácu s kvalifikovanou osobou (logopéd, špeciálny pedagóg...) - nedoporučujeme používať ich bez prinajmenšom konzultácie s odborníkmi

Nastavenia

Parametre programov môžete meniť v menu "Nastavenia" (len pre prihláseného používateľa).

Nastavenia majú dve časti:
* spoločné nastavenia - meníte nastavenia, ktoré sa prejavia pri práci so všetkymi programami
* nastavenia jednotlivých programov - táto časť sa mení podľa toho, ktorý program máte práve otvorený. Popis týchto nastavení nájdete v popise k jednotlivým programom.

Aby sa Vám zmenené nastavenia zapamätali, musíte stlačiť tlačítko "Ulož".

Spoločné nastavenia

Štýl zobrazenia

Zobrazenie stránok Fono3 má preddefinovaných niekoľko štýlov a používateľ si môže zvoliť štýl zobrazenia podľa svojich preferencií:
* štandardné
* pre deti
* pre slabovidiacich pacientov - je zvýraznený kontrast a zväčšená veľkosť písma
* pre autistov - odstránené sú prvky pôsobiace rušivo pre pacientov s uvedenou diagnózou.

Zobrazenie programov

"Zobraz programy pre samostatnú prácu", "Zobraz programy pre prácu s asistentom", "Zobraz programy pre prácu s terapeutom" určujú, či sa odpovedajúce programy majú zobraziť v zozname programov.

Testovanie

Nastavuje sa tu počet opakovaní testov po vyhodnotenie. Nastavená hodnota 0 znamená nekonečno.

Zobrazenie pomocnej animácie

Niektoré programy vyžadujú od používateľa odpoveď. Aby sme programy priblížili viac hre ako stresujúcemu skúšaniu, môžu tieto programy správnu odpoveď napovedať.

Možete vybrať pomocnú animáciu a nastaviť jej parametre:
* po akom čase v sekundách má sa má pomocník zobraziť. 0 (nula) znamená, že sa nezobrazí vôbec;
* či má navádzať na správnu odpoveď alebo nie;
* či má odmeňovať správne odpovede;
* či má odmeňovať celkový výkon.

Niektoré animácie sú zvukové, obrazové alebo sa prezentujú aj zvukom aj obrazom. Nie všetky typy pomocných animácií podporujú všetky funkcie.

Profily

Môžete si vytvoriť profily, v ktorých si rôzne spôsoby nastavení uložíte - napríklad pre jednotlivých pacientov alebo pre rôzne diagnózy.

Aktuálny nastavený profil vidíte vľavo hore na stránke nastavení. Kliknutím na profil sa Vám zobrazí zoznam profilov.

Nový profil vytvoríte jednoducho napísaním nového mena profilu a jeho potvrdením.

Profil Fono3 je profil so štandardnými nastaveniami, ktoré však tiež môžete meniť. Stlačenie tlačítka "Reset" na inom profile ako Fono3 vám prepíše hodnoty z tohto profilu hodnotami, ktoré máte v profile Fono3. Stlačenie tlačíka "Reset" pri nastavenom profile Fono3 vám v tomto profile nastaví štandardné hodnoty, aké ste mali pri prvom otvorení stránky.

Profil môžete vymazať stlačením krížika pri mene profilu v zozname profilov. Profil Fono3 sa vymazať nedá.

Pracovná plocha

Na pracovnej ploche zobrazujú programy svoje informácie a sú tam tlačítka pre ich ovládanie.

Pracovná plocha sa pri spustení programu rozšíri na celú plochu okna prehliadača.

V hornom riadku na pracovnej ploche je cesta, ktorou ste prešli pri vyhľadávaní programu. Stlačením na ľubovoľnú položku sa môžete vrátiť do vyhľadávania programov, stlačením na meno spusteného programu (posledná položka v ceste) program reštartujete.

Sprava na tomto riadku sú "Nastavenia" a pomocník (Ako na to?).

Návod k jednotlivým programom

Návod, ako programy používať nájdete pre každý program v menu "Ako na to?". Pokiaľ program nemá svoj vlastný popis, zobrazí sa tento text.

O projekte
Ako začať? (ako sa zaregistrovať, aby ste programy mohli vyskúšať)
Ako spravovať účet? (pripojenia iných účtov)
Všeobecné obchodné podmienky
Doporučenia pre prehliadače